Προσαρμογή και διόρθωση σφαλμάτων, για να προστεθεί λογότυπο.

Οι κωδικοί QR έχουν δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων.

Ειδικό λογισμικό, δημιουργίας κωδικών με διόρθωση σφάλματος προσφέρει στις συσκευές, εκτός από την ικανότητα σάρωσης του QR Code, ακόμη και αν έχει ορισμένα σφάλματα την ικανότητα να πάρουν την πληροφορία από τον QR κωδικό.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα εάν ο κώδικας είναι βρώμικος ή κατεστραμμένος. Ως εκ τούτου, ένας κώδικας QR συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν ένα μέρος του αφαιρεθεί, καταστραφεί ή ακόμη και επισκιάζεται με ένα δάχτυλο.

Η αύξηση του επιπέδου διόρθωσης, απαιτεί ειδικό λογισμικό δημιουργίας, που μας παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων αλλά καθιστά τον QR Code και ανάλογα πυκνό.