Προσθέστε Λογότυπο στον QR κωδικό σας, εκμεταλλευόμενοι τη διόρθωση σφαλμάτων.

Αυτή η ικανότητα για διόρθωση σφαλμάτων (που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο) μας επιτρέπει να προσθέσουμε λογότυπο στους κωδικούς QR σας. Δημιουργούμε εσκεμμένα εσφαλμένα δεδομένα σε μια καθορισμένη περιοχή του κώδικα QR και προσθέτουμε το λογότυπο στη θέση αυτή.

Αυτονόητο ότι πρέπει να επιλέγεται ένα υψηλότερο επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων κατά τη δημιουργία ενός κώδικα QR με λογότυπο και να γίνει επαλήθευσή του πριν την παράδοση του κωδικού QR.

Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας, να αλλάξετε το χρώμα φόντου και την εικόνα, να αλλάξετε το μοτίβο των μονάδων δεδομένων και των ματιών, μεταξύ άλλων. Με άλλα λόγια, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε στατικούς κωδικούς QR σε ένα έργο τέχνης.