Δυναμικοί Κωδικοί QR

Από την άλλη, οι δυναμικοί κωδικοί QR σας επιτρέπουν να ενημερώσετε, να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τον τύπο του κώδικα QR όσες φορές χρειάζεστε, γεγονός που τους καθιστά τους καλύτερους για επιχειρηματικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως κατά την εξήγηση των βασικών στοιχείων του κώδικα QR, όσο περισσότερες πληροφορίες εισάγετε σε έναν στατικό κωδικό QR, τόσο μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη γίνεται η δομή. Για έναν δυναμικό κώδικα, ωστόσο, το περιεχόμενο που παρουσιάζετε σε σαρωτές δεν περιέχεται απευθείας στον Κώδικα, αλλά έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό μια σύντομη διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας παραμένει μικρός και είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί στο έντυπο υλικό και το σχεδιασμό συσκευασίας σας.

Η καταγραφή και η μέτρηση των στατιστικών διαφημίσεων κάθε φορά που σαρώνεται ένας Δυναμικός Κώδικας είναι, ίσως, η καλύτερη δυνατότητα για τη βελτιστοποίηση των καμπανιών μάρκετινγκ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πότε, πού και με ποια συσκευή πραγματοποιήθηκε σάρωση. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες καμπάνιας όπως μεσαίο, ημερομηνία έναρξης και λήξης, εκτέλεση εκτύπωσης και μπορείτε ακόμη και να επαναφέρετε σαρώσεις και να κατεβάσετε αποτελέσματα ως αναφορά CSV.