Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με κωδικό QR

Η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με κωδικό QR γίνεται εύκολη υπόθεση, με τα νέα smart-phones.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με κωδικό QR

Οι συσκευές smart-phone, μπορούν να σκανάρουν τον QR κωδικό, θα σας παρουσιαστούν το δίκτυο και τα στοιχεία σύνδεσης και αν θελήσετε, εύκολα θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αντίστοιχο δίκτυο Wi-Fi.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.