Γιατί οι εταιρείες προτιμούν να δημιουργούν κωδικό QR

Διότι ο χρήστης με την ανάγνωση του QR Code μπορεί να έχει γρήγορη και αυτόματη μετάβαση με το κινητό του, σε κάποια διασύνδεση (link) χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση αυτής της διασύνδεσης. Το ίδιο μπορεί να γίνει για την καταχώρηση συντεταγμένων τοποθεσίας μιας επιχείρησης (ή για το GPS), ή με την παρακολούθηση κάποιου εγχειριδίου χρήσης […]