Προσαρμογή και διόρθωση σφαλμάτων, για να προστεθεί λογότυπο.

Οι κωδικοί QR έχουν δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων. Ειδικό λογισμικό, δημιουργίας κωδικών με διόρθωση σφάλματος προσφέρει στις συσκευές, εκτός από την ικανότητα σάρωσης του QR Code, ακόμη και αν έχει ορισμένα σφάλματα την ικανότητα να πάρουν την πληροφορία από τον QR κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα εάν ο κώδικας είναι βρώμικος ή […]