04 Κωδικοί QR με λογότυπο

Με ειδικό λογισμικό μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε κωδικούς QR, σε κάτι πιο …Καλλιτεχνικό !!

Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα φόντου. Μπορείτε, να αλλάξετε το μοτίβο των μονάδων δεδομένων και των ματιών, μεταξύ άλλων.

Όρεξη να έχουμε, μπορούμε να μετατρέψουμε έναν QR code,  σε ένα έργο τέχνης.

Ειδικό λογισμικό, δημιουργίας κωδικών με διόρθωση σφάλματος εκτός από την ικανότητα σάρωσης του QR Code, ακόμη και αν έχει ορισμένα σφάλματα μας αφήνει επίσης και χώρο για δημιουργικότητα.

Αυτή την ικανότητα για διόρθωση σφαλμάτων μας επιτρέπει να προσθέσουμε λογότυπο στους κωδικούς QR σας.

 

Κωδικοί QR με λογότυπο

 

Δεσμεύουμε μια καθορισμένη περιοχή του κώδικα QR και προσθέτουμε το λογότυπο στη θέση αυτή. Τα λογισμικά ανάγνωσης χρησιμοποιούν την υπόλοιπη επιφάνεια για να αποκωδικοποιήσουν την αποθηκευμένη πληροφορία.

Αυτονόητο ότι πρέπει να επιλέγεται ένα υψηλότερο επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων κατά τη δημιουργία ενός κώδικα QR με λογότυπο και να γίνει επαλήθευσή του πριν την παράδοση του κωδικού QR.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.