Τι Περιεχόμενο, μπορείτε να αποθηκεύσετε
σε έναν QR code !

Διεύθυνση URL
Στοιχεία επικοινωνίας (Vcard)
Πληροφορία σύνδεσης σε Wi-Fi
Εκδήλωση ημερολογίου
Αποστολή SMS

Περιεχόμενο που μπορείτε να αποθηκεύσετε σε έναν Κωδικό QR!

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.