Περιεχομένο των QR codes

Διεύθυνση URL
Στοιχεία επικοινωνίας (Vcard)
Πληροφορία σύνδεσης σε Wi-Fi
Εκδήλωση ημερολογίου
Αποστολή SMS

Ενημερωθήτε από τα Άρθρα αυτής της Σελίδας για σωστή Επιλογή του QR code σας!! 

Η κατανόηση των Άρθρων που ακολουθούν, θα σας διευκολύνει πάρα πολύ στη σωστή Επιλογή, Δημιουργία και Εκμετάλλευση ενός QR code, είτε τον θέλουμε για προσωπική είτε τον θέλουμε για επαγγελματική χρήση.

Τι περιεχόμενο μπορείτε να αποθηκεύσετε σε έναν Κωδικό QR!

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.