Είστε στην Σελίδα Περιεχόμενο των QR codes και διαβάζετε το Άρθρο:

QR code Συμβάντος Ημερολογίου

QR code Συμβάντος Ημερολογίου

Καταγραφή των στοιχείων ενός συμβάντος και μετατροπή του σε QR code.

Ακολούθως η ανάγνωσή του κωδικού με το smart phone, εμφανίζει αυτά τα στοιχεία και προτρέπει τον χρήστη να αποθηκεύσει αυτό το συμβάν (με λεπτομέρειες) στο ημερολόγιο του τηλεφώνου του.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.