Είστε στην Σελίδα Περιεχόμενο των QR codes και διαβάζετε το Άρθρο:

Πληροφορία σύνδεσης σε Wi-Fi

Πληροφορία σύνδεσης σε Wi-Fi

Οι συσκευές smart-phone, μπορούν να σκανάρουν τον QR κωδικό, θα σας παρουσιαστούν το δίκτυο και τα στοιχεία σύνδεσης και αν θελήσετε, εύκολα θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αντίστοιχο δίκτυο Wi-Fi.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.