Είστε στην Σελίδα Περιεχόμενο των QR codes και διαβάζετε το Άρθρο:

Διεύθυνση URL

Η πιο κοινή του χρήση. Αυτός ο τύπος του περιεχομένου, χρησιμοποιείται στους περισσότερους QR codes. Μας οδηγεί σε μια ιστοσελίδα.

Με τη σάρωση του κώδικα, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς την ταλαιπωρία της μη αυτόματης εισαγωγής της διεύθυνσης (URL) αλλά και της πιθανότητας λάθους κατά την εισαγωγή στοιχείων.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.