Είστε στην Σελίδα Περιεχόμενο των QR codes και διαβάζετε το Άρθρο:

Αποστολή SMS

Αποστολή SMS

Εμφανίζει προκαθορισμένο μήνυμα και ζητάει από τον χρήστη να γίνει αποστολή σε προκαθορισμένο αριθμό, π.χ. για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.