Είστε στην Σελίδα Περιεχόμενο των QR codes και διαβάζετε το Άρθρο:

QR code για αποστολή Email

QR code για αποστολή Email

Ο QR code για αποστολή Email, ανοίγει την εφαρμογή αλληλογραφίας, με το email σας στο πεδίο παραλήπτη.
Μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες έναν βολικό τρόπο επικοινωνίας μαζί σας με αυτόν τον Κωδικό.

QR code για αποστολή Email

Ένα προεγγεγραμμένο μήνυμα μπορεί να σταλεί με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, με τους πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να το επεξεργάζονται επίσης πριν το στείλουν.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.