Προσοχή όταν δημιουργείτε έναν QR code. Επαληθεύστε τον πριν τον διανείμετε.

Αφού αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή που δημιουργεί κωδικούς QR, κατόπιν τοποθετούμε τα στοιχεία που πρέπει και πραγματοποιούμε τις ρυθμίσεις που αυτή μας επιτρέπει. Τέλος παραλαμβάνουμε τον QR code σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή το επιτρέπει. Την εικόνα αυτή του κωδικού που πρόκειται να διανείμουμε ή να εκτυπώσουμε, πρέπει να την δοκιμάσουμε (να την φωτογραφίσουμε) με δύο τουλάχιστον διαφορετικά smart phones. Ανάλογα, με τις τυχόν δυσκολίες που βρίσκουμε ή που υποθέτουμε ότι μπορεί να έχει ο χρήστης συντάσσουμε και κάποιο πολύ μικρό κείμενο-οδηγία, που θα συνοδεύει την εικόνα του κωδικού QR.