Γιατί οι εταιρείες προτιμούν να δημιουργούν κωδικό QR

Διότι ο χρήστης με την ανάγνωση του QR Code μπορεί να έχει γρήγορη και αυτόματη μετάβαση με το κινητό του, σε κάποια διασύνδεση (link) χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση αυτής της διασύνδεσης.
Το ίδιο μπορεί να γίνει για την καταχώρηση συντεταγμένων τοποθεσίας μιας επιχείρησης (ή για το GPS), ή με την παρακολούθηση κάποιου εγχειριδίου χρήσης κ.λπ.
Δηλαδή ο χρήστης οδηγείται κατ’ ευθεία στην πληροφορία μόνο με το να διαβάσει (φωτογραφίσει) τον QR code.