Είστε εδώ: Άρθρα και Οδηγίες / Οδηγίες σχετικά με τη Δημιουργία τους /

Αποθήκευση της πληροφορίας που παίρνουν οι χρήστες.

Αυτό που ουσιαστικά λαμβάνουμε αφού αναγνώσουμε τον κωδικό QR, είναι κάποιο σύνθετο κείμενο. Αναλόγως της διάταξής του η εφαρμογή την οποία χρησιμοποιήσαμε, καταλαβαίνει αν είναι μία διεύθυνση Url της μορφής π.χ. http://www.topwebsite.gr οπότε την ανοίγει με τον default browser ή μας προτρέπει να το κάνουμε εμείς. Εμείς σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύουμε (αν το επιθυμούμε) την σελίδα αυτή όπου θέλουμε, σύμφωνα με τις ευκολίες που μας παρέχει η συσκευή μας. Ο κάθε Browser έχει στο μενού του εντολή συνήθως “Προσθήκη στην Αρχική” ή κάτι παρόμοιο.
Κάτι ανάλογο κάνουμε αν λάβουμε συντεταγμένες τοποθεσίας. Τις τοποθετούμε ας πούμε στο πρόγραμμα πλοήγησης και αποθηκεύουμε αυτόν τον προορισμό (αφού τον επαληθεύσουμε) με κάποιο όνομα σχετικό που θα μας βοηθήσει, σε μελλοντική μας ζήτηση.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.