Προετοιμασία QR code για πρόσθεση Λογοτύπου

Οι κωδικοί QR έχουν δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων.

Ειδικό λογισμικό, δημιουργίας κωδικών με διόρθωση σφάλματος προσφέρει στις συσκευές, εκτός από την ικανότητα σάρωσης του QR Code, την ικανότητα να πάρουν την πληροφορία από τον QR κωδικό, ακόμη και αν αυτός έχει ορισμένα σφάλματα.

Η αύξηση του επιπέδου διόρθωσης, απαιτεί ειδικό λογισμικό δημιουργίας, που μας παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων αλλά καθιστά τον QR Code και ανάλογα πυκνό.

Και οι δύο κωδικοί QR, στην εικόνα του παραδείγματος εμφανίζουν ακριβώς το ίδιο κείμενο: ” Οδηγίες για τη δημιουργία τους

 

Προετοιμασία QR code για πρόσθεση Λογοτύπου

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα εάν ο κώδικας είναι βρώμικος ή κατεστραμμένος.

Ως εκ τούτου, ένας κώδικας QR συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν ένα μέρος του αφαιρεθεί, καταστραφεί ή ακόμη και επισκιάζεται με ένα δάχτυλο.

Αυτή την ιδιότητα εκμεταλλευόμαστε για να προσθέσουμε Λογότυπο. Διάβασε το άρθρο “Προσθήκη Λογοτύπου στον QR κωδικό σας

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.