Προετοιμασία για προσθήκη Λογοτύπου στον QR κωδικό

Αυτή η ικανότητα για διόρθωση σφαλμάτων (που αναφέρουμε σε διαφορετικό άρθρο) μας επιτρέπει να προσθέσουμε λογότυπο στους κωδικούς QR σας. Δημιουργούμε εσκεμμένα εσφαλμένα δεδομένα σε μια καθορισμένη περιοχή του κώδικα QR και προσθέτουμε το λογότυπο στη θέση αυτή.

Αυτονόητο ότι πρέπει να επιλέγεται ένα υψηλότερο επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων κατά τη δημιουργία ενός κώδικα QR με λογότυπο και να γίνει επαλήθευσή του πριν την παράδοση του κωδικού QR.

Προετοιμασία για προσθήκη Λογοτύπου στον QR κωδικό

Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας, να αλλάξετε το χρώμα φόντου και την εικόνα, να αλλάξετε το μοτίβο των μονάδων δεδομένων και των ματιών, μεταξύ άλλων. Με άλλα λόγια, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε στατικούς κωδικούς QR σε ένα έργο τέχνης.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.