Κωδικός qr για επιχείρηση

Σας αναφέρω, ορισμένα χαρακτηριστικά, για τα οποία οι εταιρείες προτιμούν όλο και περισσότερο την χρήση των QR codes.

Κωδικός qr για επιχείρηση

  • Ο χρήστης με την ανάγνωση του QR Code μπορεί να έχει γρήγορη και αυτόματη μετάβαση με το κινητό του, σε κάποια διασύνδεση (link) χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση αυτής της διασύνδεσης.
  • Το ίδιο μπορεί να γίνει για την καταχώρηση συντεταγμένων τοποθεσίας μιας επιχείρησης (ή για το GPS).
  • Μπορεί να αναγνώσει, ή να παρακολουθήσει σε βίντεο, κάποιου εγχειρίδιο χρήσης.

Αυτά είναι λίγα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στις εταιρείες αφού ο χρήστης οδηγείται κατ’ ευθεία στην πληροφορία μόνο με το να φωτογραφίσει τον QR code.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.