Δοκιμή και Επαλήθευση πριν τη διανομή του QR code

Αφού αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή που δημιουργεί κωδικούς QR, κατόπιν τοποθετούμε τα στοιχεία που πρέπει και πραγματοποιούμε τις ρυθμίσεις που αυτή μας επιτρέπει. Τέλος παραλαμβάνουμε τον QR code σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή το επιτρέπει. Την εικόνα αυτή του κωδικού που πρόκειται να διανείμουμε ή να εκτυπώσουμε, πρέπει να την δοκιμάσουμε (να την φωτογραφίσουμε) με δύο τουλάχιστον διαφορετικά smart phones.

Δοκιμή και Επαλήθευση πριν τη διανομή του QR code

Ανάλογα, με τις τυχόν δυσκολίες που βρίσκουμε ή που υποθέτουμε ότι μπορεί να έχει ο χρήστης συντάσσουμε και κάποιο πολύ μικρό κείμενο-οδηγία, που θα συνοδεύει την εικόνα του κωδικού QR.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.