Αποθήκευση των δεδομένων του QR code

Σημαντικό να γίνει η Αποθήκευση των δεδομένων του QR code. Αυτό που ουσιαστικά λαμβάνουμε αφού αναγνώσουμε τον κωδικό QR, είναι κάποιο σύνθετο κείμενο. Αναλόγως της διάταξής του η εφαρμογή την οποία χρησιμοποιήσαμε, καταλαβαίνει αν είναι μία διεύθυνση Url της μορφής π.χ. http://www.topwebsite.gr οπότε την ανοίγει με τον default browser ή μας προτρέπει να το κάνουμε εμείς. Εμείς σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύουμε (αν το επιθυμούμε) την σελίδα αυτή όπου θέλουμε, σύμφωνα με τις ευκολίες που μας παρέχει η συσκευή μας.

Αποθήκευση των δεδομένων του QR code

Ο κάθε Browser έχει στο μενού του εντολή συνήθως “Προσθήκη στην Αρχική” ή κάτι παρόμοιο (Ανάλογα με το αν έχουμε Android ή κάτι άλλο).
Κάτι ανάλογο κάνουμε αν λάβουμε συντεταγμένες τοποθεσίας. Τις τοποθετούμε ας πούμε στους χάρτες και αποθηκεύουμε αυτόν τον προορισμό (αφού τον επαληθεύσουμε) με κάποιο όνομα σχετικό που θα μας βοηθήσει, σε μελλοντική μας ζήτηση.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.