Όγκος πληροφορίας

Ενώ ένας γραμμικός κώδικας (Barcode) κρατά πληροφορίες μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση (σε μία διάσταση), ένας Κώδικας Γρήγορης Απόκρισης (QR code) είναι δισδιάστατος, δηλαδή περιέχει πληροφορίες τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες κατευθύνσεις. Λόγω αυτού, ένας κωδικός QR περιέχει εκατοντάδες φορές περισσότερες πληροφορίες από έναν γραμμικό κώδικα (Barcode).

Έτσι με την ικανότητά τους αυτή, να κατέχουν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η φιλικότητα προς το χρήστη που κάνει τους QR κωδικούς πρακτικούς και χρήσιμους για μεμονωμένα άτομα αλλά περισσότερο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.