Είστε εδώ: Άρθρα και Οδηγίες / Τύποι Κωδικών QR και Γενικές Πληροφορίες/

Απεικόνιση QR code και σύντομη περιγραφή.

Εικόνα QR code (κωδικού γρήγορης απόκρισης)
Απεικόνιση ενός κωδικού γρήγορης απόκρισης – QR CODE

Η απεικόνιση QR code φαίνεται στην φωτογραφία. είναι η εικόνα, είναι ενός κωδικού γρήγορης απόκρισης (QR code), αποτελείται από μαύρες ενότητες διατεταγμένες σε ένα τετράγωνο μοτίβο σε λευκό φόντο. Οι κωδικοποιημένες πληροφορίες του, μπορεί να είναι κείμενο, URL, ή πλήθος άλλων δεδομένων.

Ο κώδικας QR (Quick Response Code) είναι ένας κώδικας δύο διαστάσεων που είναι αναγνώσιμος τώρα πια, από όλα τα smartphones, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διαβάζουμε ένα QR code, χωρίς άλλον εξοπλισμό.
Αν υπολογίσουμε την ικανότητά τους να κατέχουν σημαντικά πολλές πληροφορίες, καθώς και τη φιλικότητα προς το χρήστη, όλα αυτά κάνουν τους QR codes, πρακτικούς για εμάς τους χρήστες και παράλληλα σημαντικούς για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.