Φόρμα Δωρεάν Δημιουργίας QR code

Πριν από αυτό το βήμα συστήνουμε να διαβάστε τα Άρθρα των ενοτήτων: “Οδηγίες για τη χρήση και Δημιουργία κωδικού QR“, προκειμένου να ενημερωθείτε, ώστε να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR και να τον χρησιμοποιήσετε αποδοτικά.

Στην περίπτωση που δυσκολευτείτε ή θελήσετε έναν πιο σύνθετο QR code, π.χ. με παρακολούθηση των σαρώσεων που γίνονται σε αυτόν με σκοπό βελτίωση στρατηγικής, τότε συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

Για τους Επιτραπέζιους Υπολογιστές:

Η εικόνα του QR code, θα εμφανισθεί στο κάτω πλαίσιο.
Κάνοντας δεξί κλικ επάνω της, επιλέγουμε “Αποθήκευση Εικόνας ως..” αν θέλουμε να την αποθηκεύσουμε σε κάποιο φάκελο.
Επιλέγουμε “Αντιγραφή Εικόνας” αν θέλουμε να επικολλήσουμε τον κωδικό σε κάποιο έγγραφο.

Για τις Android Συσκευές:

Στην εικόνα του QR code, που θα εμφανισθεί στο κάτω πλαίσιο, πιέζουμε με το δάχτυλόμας επάνω της και επιλέγουμε την ενέργεια που θέλουμε από το εμφανιζόμενο μενού.

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σας μπορεί να αντιστοιχηθούν σε ένα και μοναδικό, QR Code.

* Ο όρος "QR code" μόνος του είναι ένα σήμα κατατεθέν της Denso Wave Incorporated.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.