05 Όγκος πληροφορίας που μπορεί να κατέχει ένας κωδικός QR

Ενώ ένας γραμμικός κώδικας (Barcode) κρατάΌγκος πληροφορίας που κατέχει ένας κωδικός QR πληροφορίες μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση (σε μία διάσταση), ένας Κώδικας Γρήγορης Απόκρισης (QR code) είναι δισδιάστατος, δηλαδή περιέχει πληροφορίες τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες κατευθύνσεις. Λόγω αυτού, ένας κωδικός QR περιέχει εκατοντάδες φορές περισσότερες πληροφορίες από έναν γραμμικό κώδικα (Barcode).

Έτσι με την ικανότητά τους αυτή, να κατέχουν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η φιλικότητα προς το χρήστη που κάνει τους QR κωδικούς πρακτικούς και χρήσιμους για μεμονωμένα άτομα αλλά περισσότερο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.