01 Απεικόνιση QR code και σύντομη περιγραφή.

Η απεικόνιση QR code φαίνεται στην φωτογραφία. Είναι η εικόνα, ενός κωδικού γρήγορης απόκρισης (QR code). Αποτελείται από μαύρες ενότητες διατεταγμένες σε ένα τετράγωνο μοτίβο σε λευκό φόντο. (Προσοχή, οι μαύρες κουκίδες, μπορεί να έχουν το χρώμα της προτίμησής μας και το λευκό φόντο να αλλάξει και αυτό). Δείτε την εφαρμογή μας για δωρεάν δημιουργία QR code, εδώ!

Οι κωδικοποιημένες πληροφορίες του, μπορεί να είναι URL είτε Κείμενο είτε Συντεταγμένες στο χάρτη ή πλήθος άλλων δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα μας “Τι Πληροφορία Αποθηκεύουμε στους QR codes

Απεικόνιση QR code

Απεικόνιση QR code

Ο κώδικας QR (Quick Response Code) είναι ένας κώδικας δύο διαστάσεων που είναι αναγνώσιμος τώρα πια, από όλα τα smartphones, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διαβάζουμε ένα QR code, χωρίς άλλον εξοπλισμό.

Αν υπολογίσουμε την ικανότητά τους να κατέχουν σημαντικά πολλές πληροφορίες, καθώς και τη φιλικότητα προς το χρήστη, όλα αυτά κάνουν τους QR codes, πρακτικούς για εμάς τους χρήστες και παράλληλα σημαντικούς για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Δείτε ένα μέρος της χρήσης των QR codes, εδώ!

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.