Άρθρα με Γενικές Πληροφορίες για διάφορους τύπους QR codes:

Στατικοί Κωδικοί QR
Δυναμικοί Κωδικοί QR
QR codes με Λογότυπο
Τύποι QRcodes και Γενικές Πληροφορίες

QR codes Στατικοί Δυναμικοί και με Λογότυπο

01 Απεικόνιση QR code και σύντομη περιγραφή.

Η απεικόνιση QR code φαίνεται στην φωτογραφία. Είναι η εικόνα,

02 Στατικός Κωδικός QR

Εάν ο ίδιος ο κωδικός QR αποθηκεύει το περιεχόμενο της

03 Δυναμικός Κωδικός QR

Ο Δυναμικός Κωδικός QR σας επιτρέπει να ενημερώσετε, να επεξεργαστείτε

04 Κωδικοί QR με λογότυπο

Με ειδικό λογισμικό μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε κωδικούς QR, σε

05 Όγκος πληροφορίας που μπορεί να κατέχει ένας κωδικός QR

Ενώ ένας γραμμικός κώδικας (Barcode) κρατά πληροφορίες μόνο στην οριζόντια

06 QR code Ιστορικά Στοιχεία

Δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία από τη θυγατρική της Toyota: “Denso Wave”,

QR codes Στατικοί Δυναμικοί και με Λογότυπο, εμπλουτισμένη ενημέρωση, ώστε να επιλέξετε να δημιουργήσετε τον πιο κατάλληλο για σας.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.