Δημιουργήστε τον δικό σας QR code

Συστήνουμε να διαβάσετε τα Άρθρα της ενότητας: “Οδηγίες Χρήσης και Δημιουργίας QR code“, προκειμένου να ενημερωθείτε, ώστε να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR και να τον χρησιμοποιήσετε αποδοτικά.

Στην περίπτωση που δυσκολευτείτε ή θελήσετε έναν πιο σύνθετο QR code, π.χ. με παρακολούθηση των σαρώσεων που γίνονται σε αυτόν με σκοπό βελτίωση στρατηγικής, τότε συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σας μπορεί να αντιστοιχηθούν σε ένα και μοναδικό, QR Code.

* Ο όρος "QR code" μόνος του είναι ένα σήμα κατατεθέν της Denso Wave Incorporated.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.