Δωρεάν δημιουργία κωδικών (QR codes *)

Πριν από αυτό το βήμα συστήνουμε να διαβάστε τις σελίδες: “Οδηγίες σχετικά με τη Δημιουργία τους“, “Οδηγίες σχετικά με τη Χρήση τους” και “Τύποι Κωδικών QR και Γενικές Πληροφορίες“, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ή να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR.

Ο κωδικός QR, θα εμφανισθεί στο δεξιό πλαίσιο.
Κάνοντας δεξί κλικ επάνω του, επιλέγουμε “Αποθήκευση Εικόνας ως..” αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε κάποιο φάκελο.
Επιλέγουμε “Αντιγραφή Εικόνας” αν θέλουμε να επικολλήσουμε τον κωδικό σε κάποιο έγγραφο.

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σας μπορεί να αντιστοιχηθούν σε ένα και μοναδικό, QR Code.

* Ο όρος "QR code" μόνος του είναι ένα σήμα κατατεθέν της Denso Wave Incorporated.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.