04 Κωδικοί QR με λογότυπο

Κωδικοί QR με λογότυπο

Με ειδικό λογισμικό μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε κωδικούς QR, σε κάτι πιο …Καλλιτεχνικό !! Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα φόντου. Μπορείτε, να αλλάξετε το μοτίβο των μονάδων δεδομένων και των ματιών, μεταξύ άλλων. Όρεξη να έχουμε, μπορούμε να μετατρέψουμε έναν QR code,  σε ένα έργο τέχνης. Ειδικό […]

03 Δυναμικός Κωδικός QR

Δυναμικός Κωδικός QR

Ο Δυναμικός Κωδικός QR σας επιτρέπει να ενημερώσετε, να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τον τύπο του κώδικα QR όσες φορές χρειάζεστε, γεγονός που τον καθιστά τον καλύτερο για επιχειρηματικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Όπως αναφέραμε προηγουμένως κατά την εξήγηση των βασικών στοιχείων του κώδικα QR, όσο περισσότερες πληροφορίες εισάγετε σε έναν στατικό κωδικό QR, τόσο […]

02 Στατικός Κωδικός QR

Στατικός Κωδικός QR

Εάν ο ίδιος ο κωδικός QR αποθηκεύει το περιεχόμενο της πληροφορίας, τότε πρόκειται για Στατικό Κωδικό QR. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι: Σειριακός κωδικός, μήνυμα κειμένου, διεύθυνση URL, κωδικός πρόσβασης Wi-Fi ή στοιχεία επικοινωνίας. Στατικός Κωδικός QR Ένας στατικός κωδικός QR είναι ιδανικός για προσωπική χρήση, για αναγνωριστικά υπαλλήλων, πληροφορίες εκδηλώσεων, τεχνική τεκμηρίωση προϊόντων […]

05 Όγκος πληροφορίας που μπορεί να κατέχει ένας κωδικός QR

Όγκος πληροφορίας που κατέχει ένας κωδικός QR

Ενώ ένας γραμμικός κώδικας (Barcode) κρατά πληροφορίες μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση (σε μία διάσταση), ένας Κώδικας Γρήγορης Απόκρισης (QR code) είναι δισδιάστατος, δηλαδή περιέχει πληροφορίες τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες κατευθύνσεις. Λόγω αυτού, ένας κωδικός QR περιέχει εκατοντάδες φορές περισσότερες πληροφορίες από έναν γραμμικό κώδικα (Barcode). Έτσι με την ικανότητά τους αυτή, να κατέχουν […]

06 QR code Ιστορικά Στοιχεία

QR code Ιστορικά Στοιχεία

Δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία από τη θυγατρική της Toyota: “Denso Wave”, το 1994. Κατέχει δε και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη διαδικασία δημιουργίας κώδικα QR και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση και τη δημιουργία τους. QR code Ιστορικά Στοιχεία Έχει επιλέξει όμως, να μην ασκήσει τα δικαιώματα αυτά. Ο κώδικας QR αναπτύχθηκε για τη […]

01 Απεικόνιση QR code και σύντομη περιγραφή.

Απεικόνιση QR code

Η απεικόνιση QR code φαίνεται στην φωτογραφία. Είναι η εικόνα, ενός κωδικού γρήγορης απόκρισης (QR code). Αποτελείται από μαύρες ενότητες διατεταγμένες σε ένα τετράγωνο μοτίβο σε λευκό φόντο. (Προσοχή, οι μαύρες κουκίδες, μπορεί να έχουν το χρώμα της προτίμησής μας και το λευκό φόντο να αλλάξει και αυτό). Δείτε την εφαρμογή μας για δωρεάν δημιουργία […]