Είστε, εδώ: ..

Γενικές Πληροφορίες που αφορούν QR codes

Τύποι QR codes

Ποιον πρέπει να προτιμήσω;

Σας παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.