Είστε, εδώ: ..

Οδηγίες σχετικές με τη Χρήση των QR codes

Αποστολή SMS

Εμφανίζει προκαθορισμένο μήνυμα και ζητάει από τον χρήστη να γίνει αποστολή σε προκαθορισμένο αριθμό, π.χ. για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα »

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, προορίζεται για πειραματισμό, για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και για ερασιτεχνική και μόνον χρήση. Η χρήση των κωδικών QR πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.