Άρθρα και Οδηγίες.

Γνωρίστε, περισσότερο τους QR codes. Επιλέξετε, αυτόν που χρειάζεστε.

Τύποι Κωδικών QR και Γενικές Πληροφορίες.

Μάθετε για τους Στατικούς, QR codes, για τους Δυναμικούς QR codes και δημιουργήστε QR codes με Λογότυπο.
7 Άρθρα

Άρθρα που θα σας βοηθήσουν στη σωστή επιλογή ενός ή περισσότερων QR code για Προσωπική η Επαγγελματική χρήση.

Οδηγίες σχετικά με τη Δημιουργία τους

Σημεία που χρειάζονται προσοχή, πριν και κατά τη δημιουργία τους. Τι πληροφορίες μπορούμε να μοιράσουμε και διάφορα Tips !
5 Άρθρα

Σας παρουσιάζουμε, οδηγίες για την δημιουργία και εκμετάλλευση των QR codes, από την επιχείρησή σας, είτε για προσωπική σας χρήση.

Οδηγίες σχετικά με τη Χρήση τους

Σας παρουσιάζουμε, άρθρα για τον τρόπο ανάγνωσης των QR codes, για την αποθήκευση της πληροφορίας που λαμβάνουμε και πολλά άρθρα για την χρήση τους.
3 Άρθρα

Οι QR Codes αποτελούν έναν εύκολο τρόπο, ώστε οι χρήστες μέσω του κινητού τους, να συλλέγουν και να παρακολουθούν πληροφορίες και δεδομένα.

Τηλέφωνο: +30 695 999 8512

Για να επικοινωνήσετε, μαζί μας, στέλνοντάς μας τι ακριβώς χρειάζεστε, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία και σύντομα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.