Δημιουργία και χρήση των QR Codes

Προώθηση της επιχείρησής σας.

Βελτίωση διαχείρισης προϊόντων.

Καλύτερες Υπηρεσίες προς τους Πελάτες σας.

Ο Κωδικός QR στην επιχείρηση

Δημιουργία και χρήση των QR Codes, παρακολούθηση και καταγραφή των σαρώσεων σε μηνιαία βάση, προς όφελος της επιχείρησης.

Σας παρουσιάζουμε, ιδέες για την δημιουργία και εκμετάλλευση των QR codes, από την επιχείρησή σας, είτε αυτή είναι επιχείρηση Εστίασης, είτε Εμπορικό Κατάστημα, είτε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση με την οποία διαθέτετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Δημιουργία και χρήση των QR Codes
Γνωρίστε, τι είναι οι Στατικοί, οι Δυναμικοί και οι QR codes με Λογότυπο.

QR codes Στατικοί Δυναμικοί

QR codes με Λογότυπο

Γνωρίστε τύπους των QR codes, όπως τι είναι οι Στατικοί, οι Δυναμικοί και οι QR codes με Λογότυπο. Διαβάστε και ορισμένες επί πλέον πληροφορίες για αυτούς.

Τι Πληροφορία Αποθηκεύουμε στους QR codes;

Ενημερωθείτε, για τη σωστή αξιοποίηση των QR codes.

Ίσως η σημαντικότερη Κατηγορία.
Η κατανόηση των λίγων Άρθρων που ακολουθούν, θα σας διευκολύνει πάρα πολύ στη σωστή Επιλογή, πριν την Δημιουργία και Εκμετάλλευση ενός QR code (είτε τον θέλουμε για προσωπική είτε τον θέλουμε για επαγγελματική χρήση).

Τι Περιεχόμενο κρατούν οι QR codes
Οδηγίες Χρήσης και Δημιουργίας QR code

Οδηγίες Χρήσης και Δημιουργίας QR code

Σημεία που χρειάζονται προσοχή, πριν και κατά τη δημιουργία τους. Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο χρήσης και ανάγνωσης των QR codes, για την αποφυγή λαθών, για τον τρόπο προσθήκης λογοτύπου κ.α.

Δωρεάν Δημιουργία qr code

Απλή φόρμα δημιουργίας για ξεκίνημα, πειραματισμό και για να αποφύγετε την αγορά ή πληρωμή υπηρεσιών.

Δωρεάν Δημιουργία, QR codes, για προσωπική η εταιρική χρήση
QR code που οδηγεί σε Ηλεκτρονικό Κατάλογο Προϊόντων

QR code που οδηγεί σε Ηλεκτρονικό Κατάλογο Προϊόντων

Παρουσίαση και περιγραφή προτάσεων με οικονομικό κριτήριο, που παράλληλα στοχεύουν στην καλύτερη προώθηση τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών σας, αλλά και στην ασφάλεια και ευκολία συναλλαγών από την πλευρά των υποτιθέμενων πελατών.

Προσοχή ! Ο διαδικτυακός τόπος "mybizqr.com" προορίζεται για πειραματισμό και για απλή ενημέρωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρήση των κωδικών QR που θα δημιουργήσετε, πρέπει να γίνει με δικιά σας ευθύνη και μετά από δοκιμές για κάθε κωδικό.

Σας απαντάμε σε πιθανές απορίες σας. Δεχόμαστε ερωτήματά σας.